Άρθρα με Tag ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ


  • 15:24 | Ναυτιλία EY: Πώς θα γίνει η Ελλάδα ισχυρό ναυτιλιακό κέντρο EY: Πώς θα γίνει η Ελλάδα ισχυρό ναυτιλιακό κέντρο

    Το φορολογικό περιβάλλον (84%) και το ρυθμιστικό πλαίσιο (64%) μεταξύ των μειονεκτημάτων της ελληνικής σημαίας.

    Το ρόλο της Ελλάδας ως παγκόσμιου ναυτιλιακού κέντρου και τις δυνατότητες ενίσχυσής του ενόψει του εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, εξετάζει η πρόσφατη μελέτη της ΕΥ, «Επανατοποθετώντας την Ελλάδα ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο». Η μελέτη εξετάζει τις τάσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας, αναλύει...