Άρθρα με Tag ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ


  • 15:24 | Ναυτιλία EY: Πώς θα γίνει η Ελλάδα ισχυρό ναυτιλιακό κέντρο EY: Πώς θα γίνει η Ελλάδα ισχυρό ναυτιλιακό κέντρο

    Το φορολογικό περιβάλλον (84%) και το ρυθμιστικό πλαίσιο (64%) μεταξύ των μειονεκτημάτων της ελληνικής σημαίας.

    Το ρόλο της Ελλάδας ως παγκόσμιου ναυτιλιακού κέντρου και τις δυνατότητες ενίσχυσής του ενόψει του εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, εξετάζει η πρόσφατη μελέτη της ΕΥ, «Επανατοποθετώντας την Ελλάδα ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο». Η μελέτη εξετάζει τις τάσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας, αναλύει...

  • 15:21 | Ναυτιλία ΕΕΕ για ελληνική ναυτιλία: Οι προκλήσεις του 2016 ΕΕΕ για ελληνική ναυτιλία: Οι προκλήσεις του 2016

    Η συμβολή του ναυτιλιακού κλάδου στην οικονομία σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

    Το 2016 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την ελληνική ναυτιλία, σε σημαντικό βαθμό λόγω εξαιτίας των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων, ωστόσο η ναυτιλία συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ).  Ειδικότερα,...