Η S&P ανακοίνωσε ότι δεν βλέπει κάποιο άμεσο αντίκτυπο στην αξιολόγηση των ιταλικών τραπεζών από την κίνηση της Ιταλίας να συγκροτήσει ένα ταμείο 20 δισ. ευρώ για τη στήριξη των προβληματικών τραπεζών.

«Αν και το ταμείο απαλύνει το πρόβλημα για κάποιες αδύναμες τράπεζες, καταδεικνύει την εύθραυστη κατάσταση τους και την έλλειψη πρόσβασης στην αγορά» ανέφερε ο οίκος αξιολόγησης.

«Θα παρακολουθούμε την εφαρμογή του ταμείου και θα αξιολογήσουμε την δυνατότητα να συμπεριλάβουμε βραχυπρόθεσμη στήριξη στις αξιολογήσεις των τραπεζών που επωφελούνται από αυτό» σημειώνεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε.