Η S&P αναβάθμισε το outlook της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της Τουρκίας σε ξένο και τοπικό νόμισμα σε σταθερό από αρνητικό.

Ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει πως συνεχίζει να βλέπει το υψηλό εξωτερικό χρέος του ιδιωτικού τομέα ως ρίσκο για την οικονομική σταθερότητα, αλλά εκτιμά πως οι πολιτικές της κυβέρνησης εστιάζουν σταδιακά στην μείωση των εξωτερικών αδυναμιών.

«Η αναθεώρηση του outlook αντανακλά την εκτίμηση μας ότι οι φορείς άσκησης πολιτικής θα συνεχίσουν να κινούνται προς την εφαρμογή κρίσιμων οικονομικών μεταρρυθμίσεων, όπως είχε ανακοινωθεί πριν από δύο χρόνια το δέκατο αναπτυξιακό σχέδιο της Τουρκίας για το 2014-2018» αναφέρουν οι αναλυτές της S&P.

Η S&P επισημαίνει πως η διαρκής πολιτική αστάθεια που επικρατεί στη χώρα έχει ήδη προσμετρηθεί στην τρέχουσα αξιολόγηση της Τουρκίας. Ο οίκος αξιολόγησης προβλέπει πως η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης θα παραμείνει τουλάχιστον ως τον Ιανουάριο του 2017.

Σημειώνεται πως η S&P αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα της Τουρκίας σε ξένο νόμισμα με «BB» και σε τοπικό με «ΒΒ+».

Το 2016 η τουρκική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με 3,2%, όσο και το 2017. Ο ρυθμός ανάπτυξης θα επιταχυνθεί στο 3,4% το 2018 και το 2019.