Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να διατηρήσει μια διευκολυντική νομισματική πολιτική για μια παρατεταμένη περίοδο, υποστηρίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Στην ετήσια έκθεση του για την ευρωζώνη, το Ταμείο προειδοποιεί ότι οι εκκλήσεις για μια έξοδο από την χαλαρή νομισματική πολιτική είναι πρόωρες γιατί ο πληθωρισμός παραμένει χαμηλός.

 «Το κόστος μιας μακράς περιόδου κατά την οποία ο πληθωρισμός είναι κάτω από το στόχο συνεχίζει να υπερβαίνει το κόστος μιας προσωρινής υπέρβασης του στόχου» σημειώνει το Ταμείο.

«Οι εκκλήσεις από κάποιους κύκλους για μια έξοδο από τη διευκολυντική νομισματική πολιτική είναι συνεπώς πρόωρες» προσθέτει.