Αυξήθηκε κατά 8,9% στο 11μηνο του 2016 (Ιανουάριος - Νοέμβριος) η αεροπορική κίνηση στην Ελλάδα, καθώς οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 16,6 εκατ. επιβάτες.

Σύμφωνα με την επισκόπηση του ΣΕΤΕ, τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατέγραψαν την υψηλότερη άνοδο, κατά 13,5% και 15,1% αντίστοιχα, καθώς στο 11μηνο του έτους, ο αριθμός των επιβατών ανήλθε σε 4,31 εκατ. και 1,62 εκατ. άτομα, υπερβαίνοντας τις επιδόσεις του συνόλου του 2015.

Θετική εξέλιξη παρουσίασαν και οι διεθνείς οδικές αφίξεις, σημειώνοντας άνοδο κατά 11,3% τον Νοέμβριο. Ως αποτέλεσμα, καλύφθηκαν πλήρως οι απώλειες των προηγούμενων μηνών, και πλέον, οι οδικές αφίξεις είναι οριακά αυξημένες (0,3%) στο 11μηνο του 2016, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος το 2015.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο ΣΕΤΕ καθιστά σαφές ότι η δημιουργία ενός σταθερού, απλού και ευέλικτου επενδυτικού πλαισίου θα δώσει περαιτέρω ώθηση στον τουρισμό, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει ως ατμομηχανή και για άλλους κλάδους.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών απαιτείται:

  • η εκπόνηση Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής με συναινετικές διαδικασίες και έγκριση της Βουλής
  • η άμεση επαναφορά ενός σύγχρονου Ειδικού Χωρικού Πλαισίου για τον Τουρισμό με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • η ανάδειξη της σημασίας των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων
  • η επίσπευση και απλούστευση των διαδικασιών σε επιμέρους διαδικασίες και εργαλεία χωροθέτησης δραστηριοτήτων με σημαντική προστιθέμενη αξία (πχ. Ειδικά Χωρικά Σχέδια)
  • η ενσωμάτωση, στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, της ιδιαιτερότητας του Ελληνικού Νησιωτικού και Παράκτιου Χώρου και των νευραλγικών οικονομικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτόν (και εντός 100 μέτρων από την ίσαλο γραμμή).

Όσον αφορά το επόμενο έτος, ο Σύνδεσμος εκτιμά πως διαφαίνονται θετικές προοπτικές, παρά την ύπαρξη μία σειρά αστάθμητων και δύσκολα προβλέψιμων παραγόντων, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο.