Την κατηγορηματική αντίθεσή τους στο σχέδιο νόμου για την ηλεκτρονική πλατφόρμα διάθεσης διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου, το οποίο έθεσε ο υπουργός Επικρατείας σε δημόσια διαβούλευση την 1η Ιουλίου 2016, εκφράζουν με κοινή ανακοίνωσή τους, ο Σύνδεσμος Διαφημιζόμενων Ελλάδος (ΣΔΕ), η Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) και η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ).

Οι εταίροι της τηλεοπτικής αγοράς χαρακτηρίζουν το εν λόγω σύστημα ως πρωτοφανή και αδικαιολόγητη κρατική παρέμβαση στη λειτουργία της αγοράς διαφήμισης και γενικότερα λειτουργίας των ΜΜΕ.

Επισημαίνουν, ότι η συγκεκριμένη αγορά δεν χρειάζεται έναν "υπερμεσάζοντα" για να λειτουργήσει σωστά, "ένα υβρίδιο ιδιώτη και κράτους που ουδεμία οργανική σχέση έχει με την οργανωμένη αγορά διαφήμισης και τα ειδικά της χαρακτηριστικά".

Επίσης τονίζουν, ότι η συγκεκριμένη μεθόδευση έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με σειρά διατάξεων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου περί ανεξαρτησίας ΜΜΕ, περί ελευθερίας των συναλλαγών και περί ανταγωνισμού, ενώ ήδη έχουν αναθέσει σε νομικούς να γνωμοδοτήσουν για όλα τα γενικά και τα επιμέρους ζητήματα που προκαλεί το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.

Στην κοινή τους ανακοίνωση, οι τηλεοπτικοί εταίροι προτείνουν μία συναινετική λύση προς την κυβέρνηση, επόπτευσης της αγοράς ως προς τη διαφάνεια των διαφημιστικών εσόδων των ΜΜΕ. Συγκεκριμένα, προτείνουν τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής της διαφημιστικής δαπάνης και όχι διαχείρισής της, χωρίς την επιβάρυνση μεσαζόντων, το οποίο θα λειτουργεί ως θεσμοθετημένο διακλαδικό όργανο και θα εποπτεύεται από την αρμόδια για τον έλεγχο των ΜΜΕ, ανεξάρτητη Αρχή. Τέλος, οι εταίροι της αγοράς αναφέρουν ότι ο υπουργός Επικρατείας θα πρέπει να αναμορφώσει πλήρως το σχέδιο νόμου, υιοθετώντας την πρότασή τους, προς το κοινό όφελος όλων.