Το μέτρο «M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» είναι συνολικού ύψους 120.000.000 ευρώ και στόχος είναι να βοηθηθούν οι απλοί γεωπόνοι και οι μικρές εταιρείες αυτών ανά τη χώρα, που τα τελευταία χρόνια, λόγω και της οικονομικής κρίσης, φυτοζωούν και όχι να... δοθούν τα χρήματα σε μεγάλες εταιρείες του αγροτικού χώρου, επισημαίνουν στο «ΑΓΡΟbusiness» υπηρεσιακά στελέχη της Αχαρνών. Μάλιστα, για τον λόγο αυτό θα δοθεί σε διαβούλευση το σύστημα ένταξης, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις απόψεις τους και να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες του κλάδου.

Τι λένε οι γεωπόνοι

«Το μέτρο αυτό θα πρέπει να βοηθήσει τους ιδιώτες γεωπόνους και θα πρέπει να προσέξουμε πώς θα παρουσιαστεί και ποιοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό» μας τόνισε ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), Σπύρος Μάμαλης. Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προσέξει ώστε να μην παρεισφρήσουν σε αυτό κρατικοδίαιτοι υπάλληλοι. «Αν το ΥΠΑΑΤ θέλει να ενισχύσει τις κρατικές δομές, ας ενισχύσεις τις αποδεκατισμένες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)» προσθέτει ο κ. Μάμαλης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Λαρισαίου γεωπόνου μελετητή Ντίνου Μπλιάτσιου, ο οποίος τόνισε πως το μέτρο δεν θα πρέπει να ενισχύσει το κράτος. «Οχι πολύ κράτος. Αυτή είναι η θέση μου σχετικά με το μέτρο, το οποίο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει, επιτέλους, να υπάρξει και στη χώρα μας ένα σύστημα πληροφόρησης των αγροτών ώστε να διαχέεται η γνώση. Ομως, για να γίνει σωστά, θα πρέπει να προσέξουμε και κάτι ακόμα. Θα πρέπει να είναι διακριτοί οι ρόλοι των γεωπόνων που θα ενταχθούν στο μέτρο. Είναι διαφορετικό να πουλάς γεωργικά εφόδια και διαφορετικό να δίνεις συμβουλές στο πώς να κάνεις χρήση αυτών των γεωργικών εφοδίων» συμπληρώνει ο κ. Μπλιάτσιος.

Προσοχή συνέστησε και ο πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας (ΠΟΣΓ), Δημήτριος Σοφολόγης, ο οποίος τόνισε: «Πρέπει να βοηθηθούν οι μικροί γεωπόνοι. Το ανάλογο πρόγραμμα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου τελικά πήγε στον βρόντο και τελικά δεν είδαμε αποτελέσματα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί το ίδιο και τώρα».


Στόχος του μέτρου

Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα συμβάλλουν ώστε οι γεωργοί, κυρίως οι νέοι, να βελτιώσουν την αειφόρο διαχείριση και τη συνολική απόδοση της εκμετάλλευσής τους, καθώς θα τους βοηθήσουν να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική - οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος αυτής της συμβουλής. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών, που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και επιλέγονται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για να παρέχουν συμβουλές, προς όφελος των ενεργών και των νέων γεωργών. H ενίσχυση (υπολογίζεται ότι δεν θα ξεπερνά τα 1.500 ευρώ ανά αγροτική συμβουλή και ίσως μειωθεί και άλλο προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι) θα χορηγείται σε δύο δόσεις, έως το μέγιστο ποσό για κάθε είδος συμβουλής, το οποίο θα καθοριστεί στην προκήρυξη του υπομέτρου. Ο ωφελούμενος δύναται να λάβει έως τρεις συμβουλές καθ’ όλη της διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ως ακολούθως:

1η πληρωμή, η οποία θα αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού ποσού μετά την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της εκμετάλλευσης και τη γραπτή κοινοποίηση, στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, του τύπου και του περιεχομένου της συμβουλής καθώς επίσης και του ωφελούμενου (αγρότη ή ΜΜΕ).

2η πληρωμή, η οποία θα αντιστοιχεί στο 70% του συνολικού ποσού μετά την ολοκλήρωση της συμβουλής και την υποβολή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της υπογεγραμμένης τελικής έκθεσης του παρόχου για τη δεδομένη συμβουλή.


Πακέτα συμβουλών

Με το μέτρο Μ02 προωθείται η χρήση και η σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εκμετάλλευση, καθώς και υπηρεσίες επιμόρφωσης συμβούλων με στόχους:

1. Τη βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
2. Την εκπαίδευση / επιμόρφωση των συμβούλων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων συμβουλών και να εξασφαλιστεί η επικαιροποίηση της γνώσης και της ικανότητάς τους να παρέχουν ορθές και αποτελεσματικές συμβουλές.
Οι συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις και θα κατατάσσονται σε έξι πακέτα συμβουλών:
1ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ1): Συμβουλές που παρέχονται για τις καταστατικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον.
2ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ2): Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη-μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 11§3 της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.
3ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ3): Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
4ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ4): Συμβουλές στον γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.
5ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ5): Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».
6ο πακέτο συμβουλών (ΠΣ6): Συμβουλές που αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.