Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου κατά 25% στην οποία προχώρησαν οι μέτοχοι της WIND Ελλάς. Η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με την πρόσφατη άντληση κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. μέσω ομολογιακού δανείου από τις διεθνείς αγορές ενισχύει περαιτέρω τη ρευστότητα της εταιρείας. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της WIND Ελλάς, Νάσος Ζαρκαλής, υπογράμμισε πως «η στήριξη των μετόχων αποτελεί σημαντική επιβράβευση των προσπαθειών όλων των εργαζομένων της WIND, καθώς μέσα σε ένα εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον υλοποιούμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα το επενδυτικό μας πλάνο σε δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες».