Στο πλαίσιο των συνεχών δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της εξαγωγικής τους δραστηριότητας,η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), ως αρμόδιος εθνικός φορέας για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, διοργανώνει δύο σημαντικές ημερίδες σε Αθήνα  και Θεσσαλονίκη.

Η μία ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 20/07/2017 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα και η δεύτερη θα διεξαχθεί στις 21/07/2017 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη. 

Στις δύο αυτές εκδηλώσεις, που έχουν ως θέμα "Συμμετοχή σε εμπορική έκθεση, στόχοι και προετοιμασία" με εισηγητή τον κ. Θωμά Πούτα, Management Consultant and Trainer, θα υπάρξει διεξοδική ανάλυση και επεξήγηση στους Έλληνες εξαγωγείς τροφίμων και ποτών σχετικά με τους τρόπους και τις διαδικασίες αποτελεσματικής συμμετοχής τους σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό.

Στόχος είναι οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να αποκομίσουν σημαντικά εφόδια και χρήσιμα εργαλεία, που θα τους επιτρέψουν την αποδοτικότερη επικοινωνία και συνεργασία με διεθνείς πελάτες/αντιπροσώπους/διακινητές, την προσέγγιση νέων αγορών, καθώς και την καλύτερη δυνατή προώθηση και ανταγωνιστική τοποθέτηση  των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των δύο ημερίδων, θα γίνει και μία συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος δράσης του Enterprise Greece για το 2018, επικεντρώνοντας τόσο στο εκθεσιακό του πρόγραμμα, όσο και στις ευρύτερες δράσεις εξωστρέφειας.

Οι ημερίδες απευθύνονται σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων στον κλάδο τροφίμων και ποτών, οι οποίες είτε συμμετέχουν είτε ενδιαφέρονται στο μέλλον να συμμετάσχουν σε διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Ο Οργανισμός Enterprise Greece θα συνεχίσει με δράσεις του να στηρίζει τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς αυτές αποτελούν  μοχλό διεύρυνσης της εξαγωγικής βάσης της χώρας μας, αλλά και αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.