Την επανεξέταση του συνόλου των φοροαπαλλαγών συζητάει η κυβέρνηση με τους δανειστές με σκοπό να δρομολογήσει περικοπές και καταργήσεις πλήθους διατάξεων που εξασφαλίζουν ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση σε διάφορες κατηγορίες φορολογουμένων.

Μπορεί η μείωση του αφορολογήτου από τα 8.636 ευρώ στα 6.000 ευρώ να μοιάζει ως η πιο σκληρή παραχώρηση που καλείται να κάνει η κυβέρνηση, ωστόσο οι δανειστές έχουν βάλει σε «πρώτο πλάνο» όλες τις φοροαπαλλαγές που ισχύουν σήμερα για φυσικά και νομικά πρόσωπα και οι οποίες κοστίζουν στον προϋπολογισμό συνολικά 3,56 δισ. ευρώ. Για τα νοικοκυριά οι φοροαπαλλαγές φθάνουν στο ποσό των 388,7 εκατ ευρώ, για τις επιχειρήσεις στα 700 εκατ. ευρώ, στα τέλη ταξινόμησης 105 εκατ. ευρώ, στον ΦΠΑ οι απαλλαγές φθάνουν στα 1,1 δισ. ευρώ.

Εάν το αφορολόγητο μειωθεί στις 5.900 ευρώ αντίστοιχα η έκπτωση φόρου θα μειωθεί στα 1.300 ευρώ και η φορολογική βάση θα διευρυνθεί τόσο που στα δημόσια ταμεία θα εισρεύσουν αυτομάτως 2 δισ. ευρώ. Μεγάλη ροή εσόδων δεν θα προέλθει μόνον από το «κούρεμα» του αφορολογήτου, αλλά και από το «κούρεμα» των φοροαπαλλαγών.

Με στόχο την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μελετάει την κατάργηση της έκπτωσης των ιατρικών δαπανών, τον περιορισμό του επιδόματος θέρμανσης ακόμα και των απαλλαγών που ισχύουν σήμερα στον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων.

Οι απαλλαγές μελετάται να περικοπούν από το 2018 προκειμένου να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό του 2018 το οποίο φθάνει στα 700 εκατ. ευρώ.
Από το νέο φορο-πακέτο θα επιβαρυνθούν οι συνταξιούχοι καθώς οι ιατρικές δαπάνες τους που είναι σημαντικά υψηλές. Στην περίπτωση που καταργηθεί η έκπτωση των ιατρικών δαπανών 1,9 εκατ. φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρους, ενώ εφόσον καταργηθεί ή περιορισθεί το επίδομα θέρμανση 700.000 δικαιούχοι θα αγοράζουν ακριβότερα το πετρέλαιο θέρμανσης.

Από τις 620 φοροαπαλλαγές που καταγράφει ο προϋπολογισμός οι 117 αφορούν στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι 98 σε απαλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων, οι 32 στη φορολογία πλοίων, 22 στον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, 36 στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, 29 στον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, 15 στον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, 70 στα τέλη χαρτοσήμου και οι 42 στους φόρους κατανάλωσης.

Τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:

- Οι ιατρικές Δαπάνες κοστίζουν στο ελληνικό δημόσιο 120,6 εκατ. ευρώ. Περίπου 1,9 εκατ. φορολογούμενοι κάνουν χρήση της ανωτέρω φοροαπαλλαγής.

-Το κονδύλι για το επίδομα θέρμανσης ήδη έχει περικοπεί από την περίοδο 2015-2016 κατά 50% και από το 2018 αναμένεται να περιορισθεί περαιτέρω. Σήμερα οι 700.000 δικαιούχοι του επιδόματος λαμβάνουν συνολικά 105 εκατ. ευρώ.

- Η μηνιαία παρακράτηση φόρου για τους μισθωτούς είναι μειωμένη κατά 1,5% επί τους αναλογούντος φόρου. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τους υπόχρεους με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης το επόμενο έτος όπου και γίνεται η εκκαθάριση των δηλώσεων. Η κυβέρνηση εξετάζει (το έχει ζητήσει το ΔΝΤ) την κατάργηση της μειωμένης παρακράτησης για 2,9 εκατ. μισθωτούς με το όφελος για το ελληνικό δημόσιο να φθάνει 67,9 εκατ. ευρώ.

- Από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων απαλλάσσονται κατά 50% ή πλήρη απαλλαγή από το φόρο όσοι αποδείξουν ότι δεν μπορούν να πληρώσουν τον φόρο υπό προϋποθέσεις. Εξετάζεται οι προϋποθέσεις αυτές (εισοδηματικά κριτήρια, επιφάνεια, επιφάνεια ακινήτου) να περιορισθούν και να αφορούν λιγότερους φορολογούμενους. Οι απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ ανέρχονται στο ποσό των 107 εκατ. ευρώ.