Άμεση προτεραιότητα στην εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία δίνει ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικότερα, η διοίκηση του υπερταμείου δίνει αναλυτικές οδηγίες προς τους υπαλλήλους του για την επίσπευση εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, στοχεύοντας στην ενιαία αντιμετώπιση των ασφαλισμένων όλων των ταμείων και την αποφυγή κρουσμάτων διαφθοράς. Μάλιστα, στην εγκύκλιο που εξέδωσε η διοίκηση του ΕΦΚΑ υπενθυμίζει ότι η αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση παλαιότερων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο ελέγχεται ο υπάλληλος. Ωστόσο επισημαίνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες παρουσιάζονται σημαντικοί λόγοι δικαιολογημένης προτίμησης νεότερων υποθέσεων, χωρίς να παραβιάζεται ο κεντρικός κανόνας.

Σύμφωνα με την «οδηγία» του υπερταμείου για περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και στη συνέχεια νέα αίτηση για επίσπευση εξέτασης κατά προτεραιότητα, είναι δυνατή η αποδοχή του αιτήματός τους μόνο όταν πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις.

Πιο αναλυτικά, όπως υπογραμμίζεται στην εγκύκλιο, επίσπευση των διαδικασιών θα τύχουν οι υποψήφιοι προς σύνταξη που δεν εργάζονται, δεν έχουν προϋποθέσεις να λάβουν προσωρινή σύνταξη, ούτε άλλη σύνταξη και έχουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Παράλληλα, θα πρέπει να έχει παρέλθει τρίμηνο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και να έχει προσκομιστεί βεβαίωση διευθυντή νοσηλευτικού ιδρύματος ή -στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας- να έχει εκδοθεί από τα Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας γνωμάτευση σε ισχύ, από τις οποίες να πιστοποιείται ότι ο υποψήφιος παρουσιάζει σημαντικό πρόβλημα υγείας. Τέλος, σημαντική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαροί οικονομικοί λόγοι σε συνδυασμό με την οικογενειακή κατάσταση.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η αξιολόγηση της πλήρωσης των κριτηρίων με ταυτόχρονη συνεκτίμηση της σοβαρότητας του κινδύνου θα γίνεται από τον αρμόδιο περιφερειακό διευθυντή. Η εντολή του διευθυντή του υποκαταστήματος προς τους υφισταμένους του για την κατ’ εξαίρεση προώθηση υποθέσεων κατόπιν αιτήματος επίσπευσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα είναι ενυπόγραφη και πλήρως αιτιολογημένη.

Μάλιστα, σε περίπτωση έγκρισης, αντίγραφο αυτής της εντολής θα κοινοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες όπου εκκρεμεί η υπόθεση, προκειμένου να επισπεύσουν τις ενέργειές τους με σκοπό την οριστική συνταξιοδότηση, ενώ, σε ενδεχόμενη απόρριψη του αιτήματος, θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε εγγράφως η επιχειρηματολογία.

Σε καμία περίπτωση, σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν επιτρέπεται να παραμένουν σε εκκρεμότητα υποθέσεις που είναι «ώριμες» (έχουν ολοκληρωθεί από πάσης πλευράς). Κι αυτό γιατί η διεκπεραίωση μιας τέτοιας αίτησης δεν αποτελεί αδικαιολόγητη προτίμηση μιας υπόθεσης με παραμέληση παλαιότερης, αλλά αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της υπηρεσίας.