Αλλαγή εικόνας καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ σε ο, τι αφορά τα στοιχεία του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο. 

​Ειδικότερα, ανάπτυξη 0,4% αντί για ύφεση 0,5% η οποία είχε ανακοινωθεί στις 15/5, αποτυπώνεται για το πρώτο 3μηνο του 2017 στα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που ανακοινώθηκαν σήμερα. 
 
Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει στην σημερινή της ανακοίνωση  ότι η αλλαγή στις εκτιμήσεις (σε σχέση με την 1η ανακοίνωση τη; 15ης Μαΐου) είναι αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης στοιχείων που τώρα είναι διαθέσιμα. Επισημαίνει πως τα στοιχεία αυτά προέρχονται από μηνιαία στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών μηνός Μαρτίου ή από τριμηνιαία δεδομένα όπως είναι οι δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων υπηρεσιών και τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού.

Η ΕΛΣΤΑΤ προχώρησε και σε αναθεώρηση των στοιχείων για τα προηγούμενα τρίμηνα του 2016: το τέταρτο τρίμηνο του 2016 εκτιμάται ότι έκλεισε με 1% ύφεση έναντι 1,1% προηγουμένως, ενώ  ανάλογες διορθώσεις υπάρχουν για τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους.

Κάτω τα έσοδα 

Τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφουν για το πρώτο τρίμηνο του 2017 μεγάλη αύξηση επενδύσεις κατά 13,6%, αύξηση κατά 1,7% της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών και του ιδιωτικού τομέα γενικότερα, αλλά μείωση κατά 0,6% στα φορολογικά έσοδα.