Έρευνα της Εrnst & Υoung (EY), η οποία διεξήχθη σε 1.700 στελέχη επιχειρήσεων, σε περισσότερες από 45 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παραμένουν θετικές οι προοπτικές συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε) παγκοσμίως, καθώς το 50% των επιχειρήσεων σχεδιάζει διάφορες συμφωνίες εντός του 2016,

Η έρευνα διαπιστώνει μία διαρκή διάθεση για εξαγορές και συμμαχίες και ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον Σ&Ε, στο οποίο σχεδόν το ένα τρίτο (28%) των συμμετεχόντων στην έρευνα, αναμένει περισσότερες προσφορές στους επόμενους 12 μήνες. Αντανακλώντας την ισχυρή έμφαση στη μη οργανική ανάπτυξη, το 40% των μελών των διοικητικών συμβουλίων επιδιώκει συμμαχίες με άλλες επιχειρήσεις.

Το ποσοστό των στελεχών στην Ελλάδα που δηλώνει ότι θα επιδιώξει Σ&Ε στη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών, φθάνει το 50%, στα ίδια επίπεδα με το μέσο όρο του διεθνούς δείγματος, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2015 (43% και 47% αντίστοιχα). Την ίδια ώρα, μόλις το 4% των στελεχών από την Ελλάδα εμφανίζεται απαισιόδοξο ως προς τις πιθανότητες ολοκλήρωσης μίας εξαγοράς κατά το επόμενο δωδεκάμηνο - ποσοστό αισθητά χαμηλότερο έναντι του διεθνούς δείγματος (11%), αλλά και των δύο προηγούμενων εξαμήνων (32% και 24% αντίστοιχα).

Η Pip McCrostie, αντιπρόεδρος των Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ διεθνώς, σχολιάζει: «Οι συνεχιζόμενοι χαμηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την ανασύνταξη της αγοράς, οδηγούν σε μία αύξηση της διάθεσης για Σ&Ε. Δεδομένης της πίεσης στις τιμές και του καταιγιστικού ρυθμού αλλαγών, η οργανική ανάπτυξη από μόνη της συχνά δεν επαρκεί. Οι επιχειρήσεις, όλο και συχνότερα, καταφεύγουν σε συμφωνίες και συμμαχίες για να δημιουργήσουν υψηλότερες αποδόσεις. Οι εξαγορές και οι συμμαχίες αποτελούν πλέον βασικό συστατικό της αναπτυξιακής στρατηγικής».

Παράλληλα με τις συμφωνίες Σ&Ε, το 40% των επιχειρήσεων διεθνώς και το 50% στην Ελλάδα εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατηγικών συμμαχιών, που θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση υποαπασχολούμενων περιουσιακών στοιχείων. «Οι επιχειρήσεις προσδοκούν πως τέτοιου είδους συμμαχίες, θα τις βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στο επιχειρηματικό περιβάλλον», λέει η McCrostie. «Οι συμμαχίες αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως ένα μέσο για να επωφεληθεί μία επιχείρηση από την εξειδίκευση που κατέχουν άλλες επιχειρήσεις. Παρέχουν μία πιο άτυπη και χαμηλότερου ρίσκου προσέγγιση, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται γρήγορα στις μεταβολές της αγοράς» προσθέτει.

Οι τομείς όπου καταγράφεται η υψηλότερη διάθεση για εξαγορές, είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο (59% των επιχειρήσεων διεθνώς σχεδιάζει συμφωνίες), τα καταναλωτικά προϊόντα και το λιανεμπόριο (59%), η ενέργεια και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (58%), τα προϊόντα μεταποιητικής βιομηχανίας (55%) και ο τομέας της υγείας (51%). Στην Ελλάδα, η υψηλότερη διάθεση για εξαγορές καταγράφεται στους τομείς των καταναλωτικών προϊόντων και του λιανεμπορίου (50%), καθώς και των μεταφορών (40%).

Ο Τάσος Ιωσηφίδης, επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδας, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας για την Ελλάδα, παρατηρεί: «Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων εμφανίζονται εξαιρετικά συγκρατημένα ως προς τις προοπτικές της οικονομίας. Η σταδιακή σταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα, μετά και την ολοκλήρωση της πρόσφατης αξιολόγησης των θεσμών, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων να αναζητήσουν την ανάπτυξη και μέσω στρατηγικών συμμαχιών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Σε συνδυασμό με τη γενικότερη πίεση για αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αναμένεται να δούμε μία συνολική αναδιάρθρωση των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, με συγκεντρώσεις παικτών μέσω Σ&Ε».