Την ανάγκη καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, σε ειδική έκθεση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Ο ΣΕΒ, μεταξύ άλλων, ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον, όπου ενδημεί η διαφθορά, καθώς αποστερεί πολύτιμους πόρους από την οικονομία. Η διαφθορά, άλλωστε, αποτελεί ένα σημαντικότατο αντικίνητρο για τις επενδύσεις που έχει ανάγκη η χώρα, και πλήττει το κύρος και τη φήμη της επιχειρηματικότητας.

«Οι προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια μέσω των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, διακρίνονται δυστυχώς από αποσπασματικότητα και περιορισμένη βούληση της πολιτείας» σπεύδει να προσθέσει.

Αντίστοιχα, συνεχίζει ο ΣΕΒ, και οι θεσμοί αντιμετωπίζουν εν πολλοίς διεκπεραιωτικά την άσκηση αυτή, όπως μαρτυρά η απουσία ουσιαστικής αξιολόγησης των επαναλαμβανόμενων δράσεων καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ως αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα εξακολουθούν να παραμένουν φτωχά και η πίστη των πολιτών και των επιχειρήσεων στο κράτος δικαίου, τους θεσμούς και την ικανότητα της αγοράς να αυτορρυθμίζεται, εξακολουθεί να πλήττεται.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς, κατά τον Σύνδεσμο, δεν έχει μια μονοσήμαντη λύση, αλλά απαιτεί ολοκληρωμένες και συντονισμένες δράσεις, τόσο σε επίπεδο αμιγώς δημοσίου τομέα, όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων. Η στόχευση πρέπει να εστιάζεται στην υιοθέτηση προληπτικών μέτρων και σε δράσεις ενίσχυσης της διαφάνειας.

Για το λόγο αυτό, καταλήγει ο ΣΕΒ, η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των θεσμών, η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και της δημόσιας λογοδοσίας, η βελτίωση της σαφήνειας της νομοθεσίας, η απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ο περιορισμός της επαφής με τον ανθρώπινο παράγοντα μέσω της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των συναλλαγών, αλλά και η εντατικοποίηση των ελέγχων, μπορούν να επιφέρουν ορατά και άμεσα αποτελέσματα.