Την επιτυχία της ομολογιακής έκδοσης την οποία σχεδιάζει η Αθήνα προαναγγέλλει ουσιαστικά με νέα έκθεσή της  ηJP Morgan.

Συγκεκριμένα, οι αναλυτές του οίκου εκτιμούν ότι θα υπάρξει ζήτηση περίπου 3 δισ. ευρώ για τα ομόλογα, που θα είναι πιθανότατα διάρκειας 4-5 ετών. Η ζήτηση αυτή θα προέλθει, όπως εξηγούν, από τους κατόχους των ομολόγων λήξης 17 Ιουλίου 2017 (ύψους 2,1 δισ. ευρώ), οι οποίοι θα θελήσουν να μετακυλήσουν τις θέσεις τους στην Ελλάδα, καθώς και ενδεχομένως από εγχώριους επενδυτές, οι οποίοι δεν κατάφεραν να «μπουν» στις τελευταίες δημοπρασίες εντόκων γραμματίων, λόγω της αυξημένης συμμετοχής ξένων επενδυτών.

Πραγματικά, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το 59% της τελευταίας έκδοσης εντόκων γραμματίων καλύφθηκε από ξένους.

Παρόλα αυτά, η JP Morgan επιμένει στην ουδέτερη στάση της απέναντι στα ελληνικά ομόλογα, καθώς όπως εξηγεί, η αγορά κινείται σταθεροποιητικά τις τελευταίες εβδομάδες. Ο οίκος –που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην προηγούμενη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, το 2014- προτιμά τα κυπριακά ομόλογα έναντι των ελληνικών, καθώς εκτιμά ότι προσφέρονται περισσότερο για carry trades, αφού αντιμετωπίζουν περιορισμένες πιέσεις από την προσφορά και προσφέρουν ισχυρό μακροοικονομικό momentum.

Άλλωστε, όπως σπεύδει να θυμίσει ο οίκος, πέραν της επερχόμενης ομολογιακής έκδοσης, η Αθήνα θα πρέπει να εξασφαλίσει μία σταθερή πρόσβαση στις αγορές πριν από τον Αύγουστο του 2018, εάν θέλει να επιτύχει την καθαρή έξοδο (clean exit, δηλαδή χωρίς προληπτική γραμμή πίστωσης) από το πρόγραμμα.