Αξιωματούχος του ΔΝΤ δήλωσε πως οι ελληνικές τράπεζες έχουν επαρκή κεφάλαια και πως πρέπει να προχωρήσουν σε αναδιαρθρώσεις ώστε να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της κεφαλαιακής επάρκειας.