Σε ένα συμβολικό... χαρτζιλίκι μετατρέπεται το ΕΚΑΣ, καθώς για το 2017 το βοήθημα μπαίνει στους λογαριασμούς των δικαιούχων μειωμένο έως και 50%. Μάλιστα, περίπου 250.000 συνταξιούχοι βλέπουν με το... καλημέρα του νέου έτους τις δραστικές μειώσεις στα πορτοφόλια τους, καθώς τα καταβαλλόμενα ποσά κυμάνθηκαν από 28,75 έως 115 ευρώ, έναντι 57,50 ευρώ έως 230 ευρώ που καταβάλλονταν μέχρι τον Δεκέμβριο. Σε ετήσια βάση, οι απώλειες φθάνουν έως και τα 1.380 ευρώ. Ωστόσο, η ανηφόρα για τους συνταξιούχους αρχίζει τώρα, καθώς για το 2017 η μείωση στα κονδύλια για το ΕΚΑΣ αγγίζει τα 586 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι που σημαίνει ότι εντός του έτους θα υποστούν και νέες περικοπές. Από τη πλευρά του, το υπουργείο Εργασίας υποστηρίζει πως, προκειμένου να «σώσει» περισσότερους δικαιούχους, προωθεί τη μείωση των καταβαλλόμενων ποσών.

Υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Εργασίας υπογραμμίζουν στην «Ε» ότι, με αυτό τον τρόπο, θα αποφευχθεί η μείωση του αριθμού των δικαιούχων και, κατ’ επέκταση, οι έντονες διαμαρτυρίες των συνταξιούχων. Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, αυτή η παρέμβαση κατά το 2016 εξοικονόμησε 165 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, με δεδομένο ότι για το τρέχον έτος η εξοικονόμηση θα ανέλθει σε 586 εκατ. ευρώ, γίνεται σαφές ότι θα αφαιρεθούν από τις τσέπες των συνταξιούχων ακόμα 421 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι από 1η Ιανουαρίου 2017, με βάση τον Νόμο Κατρούγκαλου, για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ενώ το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα θα πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.972 ευρώ. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας.

Παράλληλα, το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου, να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.884 ευρώ, ενώ το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, να μην υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ.

Τέλος, το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά τον μήνα έκδοσης της παρούσας υπουργικής απόφασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα 664 ευρώ.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του 2017, το επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.

Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι 7.216 ευρώ καταβάλλεται επίδομα ποσού 115 ευρώ μηνιαίως. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.216,01 ευρώ και μέχρι του ποσού των 7.972 ευρώ, καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (ΕΚΑΣ), σύμφωνα με τα εξής:

Από 7.216,01 ευρώ και μέχρι του ποσού των 7.518 ευρώ, ποσό 86,25 ευρώ. Από 7.518,01 και μέχρι του ποσού των 7.720 ευρώ, ποσό 57,50 ευρώ. Από 7.720,01 και μέχρι του ποσού των 7.972 ευρώ, ποσό 28,75 ευρώ.

 

Η συρρίκνωση του ΕΚΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ (κύρια και επικουρική)                               ΕΚΑΣ 2016    ΕΚΑΣ 2017 ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ

Εως 601,33 (7.216 ετησίως)                        230                             115                115          1.380

601,34 - 626,50 (7.518 ευρώ ετησίως)        172,5                          86,25             86,25       1.035

626,51 - 644,33 (7.720 ευρώ ετησίως)        115                             57,5               57,5         690

644,34 - 664,33 (7.732 ευρώ ετησίως)        57,5                            28,75             28,75       345

664,34 - 766 (7.972 ευρώ και άνω)             0                                 0                                    0