Οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος εστιάζονται, με εμβληματικό τρόπο, στις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες στην απονομή της δικαιοσύνης, υπογραμμίζει σε μελέτη του ο ΣΕΒ. 

Οπως αναφέρει, οι αδυναμίες αυτές αποτελούν από τους βασικότερους παράγοντες υπονόμευσης του κράτους δικαίου στη χώρα, επιδείνωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αποθάρρυνσης των επενδύσεων και, τελικά, αποδυνάμωσης των προσπαθειών ανάπτυξης της οικονομίας και αύξησης της απασχόλησης.

Παρότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει πολλές και σημαντικές προσπάθειες νομοθετικής και οργανωτικής παρέμβασης, στην πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Justice Scoreboard 2017, αποτυπώνονται σημεία βελτίωσης, αλλά και επίμονα διαρθρωτικά προβλήματα στην απονομή δικαιοσύνης.

Επιπλέον, οι απεργίες των δικαστικών υπαλλήλων, η αποχή των δικηγόρων, αλλά και η αύξηση των εισερχόμενων υποθέσεων λόγω της κρίσης και ορισμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών, δεν έχουν επιτρέψει να καταστούν ορατά τα όποια θετικά αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών.

Αυτό σημαίνει ότι προκειμένου να επέλθουν ουσιαστικά και ορατά αποτελέσματα απαιτείται μια μεγάλη και συνεχής προσπάθεια. 

Βασικοί άξονες αυτής είναι η εντατικοποίηση των προσπαθειών αξιοποίησης των λύσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δικαιοσύνη και η στρατηγική ένταξή τους στις προσπάθειες οργανωτικής αναβάθμισης των δικαστηρίων, η περαιτέρω αποσυμφόρηση του συστήματος μέσω πρόκρισης των εξωδικαστικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών, η συνεχής εκπαίδευση του δικαστικού προσωπικού, η βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας και ο περιορισμός της κατάχρησης ένδικων μέσων από το ίδιο το κράτος.

Επιπλέον, απαιτείται μια οργανωμένη προσπάθεια διαχείρισης του μεγάλου όγκου των εκκρεμών υποθέσεων. Από την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών μπορεί να προκύψει σημαντικό χρονικό και οικονομικό όφελος.

Συγκεκριμένα, μπορούν να εξοικονομηθούν έως και 800.000 ανθρωποημέρες, 235 εκατ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο, αύξηση του ρυθμού επίλυσης των υποθέσεων που έως 100% και δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας για στελέχη με δεξιότητες στις ΤΠΕ και για εξειδικευμένους επιστήμονες.