Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, αλλά και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ούτως ώστε στο τέλος Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός 2,65 εκατομμυρίων συντάξεων. Το πλάνο εργασιών που έχει τεθεί από το πολιτικό επιτελείο της Σταδίου τηρείται κατά γράμμα, ενώ τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής του μέτρου είναι ιδιαιτέρως αυστηρά. Μέχρι τις 31 Μαρτίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός του 70% των συντάξεων, ενώ η αναπροσαρμογή τους θα πρέπει να έχει γίνει το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου. Το ίδιο χρονικό διάστημα -και συγκεκριμένα μέχρι 31 Ιουνίου- θα πρέπει να έχει γίνει και ο επανυπολογισμός του 100% των συντάξεων, έτσι ώστε να έχει ολοκληρωθεί η αναπροσαρμογή τους μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. 

Ο επανυπολογισμός αφορά τις ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις ή αυτές που θα καταβληθούν και αφορούν αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή έως τις 12 Μαΐου 2016. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 οι κύριες συντάξεις θα συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τις 12/5/2016 διατάξεις. Στις περιπτώσεις που το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης είναι μεγαλύτερο του ποσού που θα προκύψει κατά το στάδιο της αναπροσαρμογής, δηλαδή η διαφορά είναι θετική, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά και μετά την 1η/1/2019, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των νέων συντάξεων.

Πάντως, οι πρόσθετες περικοπές στις ήδη κουτσουρεμένες συντάξεις μοιάζουν αναπόφευκτες και για τους νέους συνταξιούχους. Ηδη οι νέες κύριες συντάξεις, που θα καταβάλλονται σε όσους έκαναν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 12 Μαΐου 2016, όταν, δηλαδή, τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 4387/2016, με βάση τον νέο υπολογισμό τους, που προκύπτει από αυτό τον νόμο, αλλά και την πρόσφατη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, θα είναι μειωμένες έως 30%, ενώ, σύμφωνα με τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρη Στρατούλη, σε ορισμένες περιπτώσεις το νυστέρι θα είναι ακόμα πιο βαθύ (π.χ., μειωμένη κατώτερη σύνταξη με 15 χρόνια ασφάλισης στα 62 χρόνια).
Από την αντίπερα όχθη, υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν στην «Ε» ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η προσωπική διαφορά θα είναι θετική, δηλαδή οι ήδη συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μεγαλύτερη σύνταξη από αυτήν που θα λάβει ένας νέος συνταξιούχος, έχοντας ακριβώς τις ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Τονίζουν, μάλιστα, ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται, μετά την αναπροσαρμογή, το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης να μειωθεί πέραν του ανωτέρω ορίου των 1.300 ευρώ.

Ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις ζητά το ΔΝΤ

Γνώστες της κοινωνικής ασφάλισης υπογραμμίζουν ότι η προσωπική διαφορά για τους προερχόμενους από το ΙΚΑ και το Δημόσιο μπορεί να φτάσει κατά μέσο όρο ακόμα και το 20%. Μάλιστα, σύμφωνα με υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Εργασίας, το συγκεκριμένο ποσοστό φαίνεται ότι «προκύπτει» και από το πρώτο δείγμα του επανυπολογισμού του 10% των καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων. Ωστόσο, το ποσοστό της προσωπικής διαφοράς αυξάνεται κατακόρυφα για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από το Δημόσιο με λιγότερα από 34 χρόνια ασφάλισης ή από το πρώην ΤΕΒΕ.

Παρά ταύτα, η προσωπική διαφορά είναι γνωστό ότι έχει μπει στο μάτι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο ζητά ακόμα πιο μεγάλες ανατροπές στα εισοδήματα των συνταξιούχων. Ομως, εάν τα πράγματα μείνουν ως έχουν και δεν καταργηθεί η προσωπική διαφορά ή δεν εφαρμοστεί ο λεγόμενος «κόφτης», τότε οι παροχές θα παραμένουν «παγωμένες» έως ότου η προσωπική διαφορά μηδενιστεί. Φυσικά, βασική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι λειτουργήσει υπέρ των συνταξιούχων η λεγόμενη «ρήτρα ανάπτυξης», δηλαδή οι συντάξεις που θα εκδοθούν με τον νέο τρόπο υπολογισμού (βασική συν ανταποδοτική) να αρχίσουν κάποια στιγμή να αυξάνονται, ακολουθώντας την πορεία του ΑΕΠ και τον τιμάριθμο.

Κάθε πέρυσι και καλύτερα

Εμπειροι εργατολόγοι τονίζουν στην «Ε» ότι όσοι υπέβαλαν το 2016 αίτηση συνταξιοδότησης θα δουν τις προσωπικές διαφορές να μην ξεπερνούν το 20%, ενώ μεγαλύτερες απώλειες, περίπου στο 25%, θα δουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μέσα στο τρέχον έτος, καθώς θα λαμβάνουν το 1/3 της προσωπικής διαφοράς. Οσοι προσπαθήσουν να συνταξιοδοτηθούν του χρόνου πιθανώς να δουν το ποσοστό της προσωπικής διαφοράς να φτάνει ακόμα και το 29%, με δεδομένο αυτοί οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν το 1/4 της προσωπικής διαφοράς.

Μειώθηκαν οι εκκρεμείς αιτήσεις

Μειωμένες κατά περίπου 95.000 είναι οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης με την είσοδο του νέου έτους, όταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2014, περίπου δύο χρόνια πριν, οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ανέρχονταν συνολικά σε 160.551. Αυτό αποτυπώνεται στα επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας σχετικά με την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, μερισμάτων και εφάπαξ. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, τον Ιανουάριο άρχισε η χρηματοδότηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ) με περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ ανά μήνα, με σκοπό να εξοφληθεί το σύνολο αυτών μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2017.

Αναφορικά με τα εφάπαξ, υπενθυμίζεται ότι δεν υπήρξε καμία απονομή για αιτήσεις που είχαν κατατεθεί από 31/8/2013 έως 31/6/2016. Από την 1η Ιουλίου 2016 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 εκδόθηκαν 14.374 εφάπαξ. Εως τον Ιούνιο του 2017 θα έχει πληρωθεί το σύνολο των εφάπαξ βοηθημάτων, που υπολογίζονται σε 24.500, κατά προσέγγιση.

Τέλος, σχετικά με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2016 χρηματοδοτήθηκε με 85 εκατ. ευρώ και εξόφλησε 23.850 μερίσματα.

Από την εφημερίδα "Επένδυση"