Ανώτατη κυβερνητική πηγή περιέγραψε ως εξής την κατάσταση σε μία παρέα:

το ∆ΝΤ είτε θα µείνει στο Πρόγραµµα και θα επιβάλει µια σοβαρή ρύθµιση για τη βιωσιµότητα του χρέους, ταυτόχρονα µε την πλήρη εφαρµογή όσων έχουν συµφωνηθεί, δηλαδή και τις µειώσεις συντάξεων από 1ης/2019, είτε θα χαιρετήσει και θα έχουµε τη δυνατότητα να αθετήσουµε µέχρι τις εκλογές τις δεσµεύσεις µας για το Ασφαλιστικό, ξεχνώντας όµως οποιαδήποτε θετική εξέλιξη σε σχέση µε το χρέος.

Το οικονοµικό επιτελείο, γνωρίζοντας πως, αν δεν διασφαλιστεί η βιωσιµότητα του χρέους, οι αγορές θα είναι πολύ αφιλόξενες για εµάς, προκρίνει το σενάριο που θέλει το ∆ΝΤ κοντά µας.

 Στο Μέγαρο Μαξίµου, όµως, σκέφτονται πρώτιστα ψηφοθηρικά και, εποµένως, «καίγονται» να απαλλαγούν από την υποχρέωση για «τσεκούρωµα» των συντάξεων.

Βέβαια, υπάρχει πάντα και το χειρότερο: να µη γίνει κάτι γενναίο για την αποµείωση του χρέους και ταυτόχρονα να µη βρεθεί διέξοδος σχετικά µε τις δεσµεύσεις για το Ασφαλιστικό. Εχουν σίγουρα το ταλέντο να πετύχουν δύο στα δύο - δύο γκολ δηλαδή- στο δικό µας τέρµα.