Την πόρτα της εξόδου από τις τράπεζες πρόκειται να δουν πάνω από 4.000 άτομα μέχρι το 2017. Οι διοικήσεις των συστημικών τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank) θα προχωρήσουν άμεσα στην μείωση προσωπικού με προγράμματα εθελούσιας έξοδο.

Με τα αναθεωρημένα σχέδια αναδιάρθρωσης, οι τράπεζες θα πρέπει να μειώσουν το προσωπικό τους και να προχωρήσουν στη μείωση των θέσεων εργασίας κατά 4.300 εργαζομένους και στη διακοπή λειτουργίας 180 καταστημάτων.

Ειδικότερα, το προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας θα πρέπει να περιοριστεί στους 10.695 υπαλλήλους από 12.300 σήμερα, της Πειραιώς στους 12.800 από 14.370 σήμερα, της Eurobank στα 9.800 άτομα από 10.800 σήμερα και της Alpha Bank στους 9.504 από περίπου 9.678 σήμερα.  

Πρώτιστος στόχος των διοικήσεων των τραπεζών είναι να μειωθούν τα κόστη μισθοδοσίας, που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών δαπανών.

Ιδιαίτερος προβληματισμός για τον βαθμό επιτυχίας των νέων προγραμμάτων επικρατεί στα επιτελεία των τραπεζών καθώς πλέον τα κίνητρα είναι λιγότερο ελκυστικά σε σχέση με προηγούμενες εθελούσιες.

Τα προγράμματα θα απευθύνονται σε εργαζόμενους σχετικά νεαρής ηλικίας, καθώς οι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν αποχωρήσει ήδη με παλαιότερα προγράμματα.

Η υψηλή ανεργία καθώς και η οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί στην χώρα δημιουργεί ανασφάλεια για το πόσοι εργαζόμενοι τελικά θα ανταποκριθούν στα νέα προγράμματα των τραπεζών.